Board logo

标题: 知青视频:沅江知青怀旧之旅 闪亮的日子 [打印本页]

作者: 厚哥    时间: 2011-11-27 05:16     标题: 知青视频:沅江知青怀旧之旅 闪亮的日子

http://player.youku.com/player.php/sid/XMzI1OTUwNzU2/v.swf

 

 

沅江知青怀旧之旅

 

闪亮的日子(视频)

 

 


欢迎光临 湖南知青网论坛2011年度 (http://2011.hnzqw.com/) Powered by Discuz! 7.2